Management Support

Consultancy

Compliance

Over

Blog

Contact

Vergroot je impact als adviseur – actieve provisietransparantie

j

by Yvonne Kusters

}

02.16.2023

Van passieve naar actieve provisietransparantie

De invoering van wetgeving over actieve provisietransparantie zit er aan te komen. Op dit moment is er nog sprake van passieve provisietransparantie. Als de klant er om vraagt moeten bemiddelaars (particuliere) klanten vooraf informeren over de provisie die zij ontvangen op schadeverzekeringen.  Met de invoering van de ‘regeling actieve provisietransparantie’ zal dat straks ook ongevraagd moeten gebeuren.

Doel
De bedoeling van actieve provisietransparantie is dat de klant zich bewust wordt van het feit dat provisie wordt betaald en dat daar ook diensten tegenover staan. De wetgever heeft beoogt dat door de invoering van de actieve provisietransparantie de klant gaat vragen naar de diensten die de bemiddelaar uit die provisiekosten verricht. En daar liggen ook kansen voor de adviseur/bemiddelaar (hierna assurantietussenpersoon).

Maak je dienstverlening transparant
Claims rond zorgplicht ontstaan vaak door de discrepantie tussen wat een assurantietussenpersoon aanbiedt en wat een klant verwachtte. Dikwijls weet een klant niet goed wat een assurantietussenpersoon allemaal voor hem/haar doet. Dat maakt het zinvol dat een assurantietussenpersoon duidelijk maakt wat en waarom hij voor de klant doet en komt diens toegevoegde waarde om de hoek kijken.

Fijnmazige gemiddelden
Waar minister Hoekstra eerder in het ontwerp Wijzigingsbesluit financiële markten nog schreef over exacte nominale bedragen per product, oftewel het provisiebedrag in Euro’s, stelt minister Kaag nu voor om te kiezen voor de optie ‘fijnmazige gemiddelden van diverse typen producten’.  De minister kiest onder andere voor deze optie omdat volgens haar de assurantietussenpersoon reeds in een vroeg stadium de consument zo nauwkeurig als mogelijk kunnen informeren over het verwachte provisiebedrag. En zou de praktische uitvoerbaarheid beter borgen. 

De Tweede kamer heeft de regering gevraagd om vaart te zetten achter de invoering van de actieve provisietransparantie en ervoor zorg te dragen dat consumenten uiterlijk vanaf 1 januari 2024 actief geïnformeerd worden over provisie bij het afsluiten van een schadeverzekering.
De verwachting is dat het Wijzigingsbesluit financiële markten 2021 tegelijk met de met de Wijzigingswet financiële markten 2022-II in werking zal treden. Naar verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2023.

Mogelijkerwijs zal voor het onderdeel ‘actieve provisietransparantie voor schadeverzekeringen’ sprake zijn van een overgangstermijn van twee jaar nadat definitief bekend is hoe de wettelijke verplichting zal luiden.

 

Hebt u in de tussentijd vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Related Posts

Samenwerken?

Follow Us

Related Posts

Vergelijkingskaart vervangt het dienstverleningsdocument

Vergelijkingskaart vervangt het dienstverleningsdocument

Bij adviesvragen over complexe producten die onder het provisieverbod vallen (hypotheken, pensioenen e.d.) dient een dienstverleningsdocument verstrekt te worden. De klant dient dit vooraf, in de precontractuele fase, van de adviseur te ontvangen. Per 1 april wordt...