Management Support

Consultancy

Compliance

Over

Blog

Contact

Vergelijkingskaart vervangt het dienstverleningsdocument

j

by Yvonne Kusters

}

03.29.2023

Bij adviesvragen over complexe producten die onder het provisieverbod vallen (hypotheken, pensioenen e.d.) dient een dienstverleningsdocument verstrekt te worden. De klant dient dit vooraf, in de precontractuele fase, van de adviseur te ontvangen. Per 1 april wordt het dienstverleningsdocument (DVD) vervangen door de vergelijkingskaart. Net zoals de DVD heeft de vergelijkingskaart ook een vast format. Dit komt voort uit het Besluit vergelijkingskaart financiële dienstverleners (hierna; vergelijkingskaart).

Aanleiding
Dit besluit wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft in verband met de introductie van de vergelijkingskaart.. Met de vergelijkingskaart wordt beoogd dat de klant beter moet kunnen inschatten of hij wel of geen diensten wenst af te nemen van de adviseur.
De behoefte voor het aangescherpte document kwam voort uit een evaluatie van het provisieverbod. Hieruit bleek dat het dienstverleningsdocument beperkt effectief is en slechts door een kleine groep consumenten als naslagwerk wordt gebruikt.

Vergelijkingskaart versus verzekeringskaart
De vergelijkingskaart moet niet verward worden met de verzekeringskaart. In een verzekeringskaart staan de belangrijkste kenmerken van een type verzekering. Dit helpt consumenten die zich oriënteren op een bepaald type verzekering om te bepalen of zo’n verzekering zinvol voor hun is.  De vergelijkingskaart is bedoeld om de klant te helpen bij de beslissing op welke adviseur hij een beroep gaat doen.

Afhankelijk of onafhankelijk advies
Nieuw ten opzichte van de DVD is de verplichting om potentiële klanten te informeren of zij adviseren op afhankelijke of onafhankelijke basis.  Het is verstandig om zorgvuldig stil te staan bij dit onderdeel van de vergelijkingskaart. Over de interpretatie van het begrip ‘’onafhankelijk’ bestaan diverse visies in de branche. De wetgever verstaat onder het begrip “onafhankelijk” een advies dat is gebaseerd op minimaal 60% van het totaal aantal aanbieders en dat voldoende divers is qua type en aanbieder.

Opstellen vergelijkingskaart
Een vergelijkingskaart kan worden opgesteld met de vergelijkingskaartapplicatie, te vinden via het AFM Portaal.  Daar zijn eveneens uitlegvideo’s en nadere informatie te vinden.

Website
Zoals hiervoor al aangeven dient de klant de vergelijkingskaart tijdens de oriëntatiefase te ontvangen. Daarnaast dient de vergelijkingskaart – net zoals de DVD-  op een goed vindbare plek op de website of andere digitale kanalen geplaatst te worden.

Overgangstermijn
Er geldt een overgangsperiode van een half jaar. Tussen 1 april 2023 en 1 september 2023 mag zowel de vergelijkingskaart als het dienstverleningsdocument gebruikt worden, mits de informatie in het dienstverleningsdocument actueel is.
Wel is het vanaf 1 april alleen nog mogelijk om via het AFM portaal een vergelijkingskaart te maken. De DVD-generator is per 1 april niet meer beschikbaar.

 

Hebt u in de tussentijd vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Related Posts

Samenwerken?

Follow Us

Related Posts

Vergroot je impact als adviseur – actieve provisietransparantie

Vergroot je impact als adviseur – actieve provisietransparantie

Van passieve naar actieve provisietransparantie De invoering van wetgeving over actieve provisietransparantie zit er aan te komen. Op dit moment is er nog sprake van passieve provisietransparantie. Als de klant er om vraagt moeten bemiddelaars (particuliere) klanten...