Management Support

Consultancy

Compliance

Over

Blog

Contact

BLOG

Actieve provisietransparantie – het gesprek met de klant over de dienstverlening

Actieve provisie transparantie Vanaf  1 juli 2024 is het zover en is actieve provisietransparantie een feit. Adviseurs en bemiddelaars zijn dan verplicht de consument actief te informeren over het bedrag van de provisie bij schadeverzekeringen. Deze verplichting geldt...

Wet en Regelgeving in de Schijnwerpers: AI’s Impact op de Financiële Sector

In de snel veranderende wereld van kunstmatige intelligentie (AI) heeft aanzienlijke aandacht gekregen. Chat GPT heeft het vermogen om mensachtige gesprekken te voeren en heeft daarmee de grenzen van wat mogelijk is met AI verlegd. In het eerste kwartaal van 2023...

Vergelijkingskaart vervangt het dienstverleningsdocument

Bij adviesvragen over complexe producten die onder het provisieverbod vallen (hypotheken, pensioenen e.d.) dient een dienstverleningsdocument verstrekt te worden. De klant dient dit vooraf, in de precontractuele fase, van de adviseur te ontvangen. Per 1 april wordt...
Vergelijkingskaart vervangt het dienstverleningsdocument

Vergelijkingskaart vervangt het dienstverleningsdocument

Bij adviesvragen over complexe producten die onder het provisieverbod vallen (hypotheken, pensioenen e.d.) dient een dienstverleningsdocument verstrekt te worden. De klant dient dit vooraf, in de precontractuele fase, van de adviseur te ontvangen. Per 1 april wordt...

Vergroot je impact als adviseur – actieve provisietransparantie

Vergroot je impact als adviseur – actieve provisietransparantie

Van passieve naar actieve provisietransparantie De invoering van wetgeving over actieve provisietransparantie zit er aan te komen. Op dit moment is er nog sprake van passieve provisietransparantie. Als de klant er om vraagt moeten bemiddelaars (particuliere) klanten...

Heeft u de Klokkenluidersregeling goed op orde?

Heeft u de Klokkenluidersregeling goed op orde?

Sinds 2019 is er een nieuwe Europese richtlijn die klokkenluiders beter zal beschermen. Omdat deze wet over veel meer zaken gaat dan het inrichten van een meldpunt voor klokkenluiders, wordt de naam van de Wet gewijzigd in Wet bescherming klokkenluiders. Op 20...