Management Support

Consultancy

Compliance

Over

Blog

Contact

Management support

Kusters Consultancy

“Control leads to compliance, autonomy leads to engagement.”

Daniel H. Pink

Management support

Wij bieden ondersteuning bij een efficiënte inrichting van processen met een geïntegreerde beheersing van kwaliteit en compliance.
ondersteunen bij verbetertrajecten al dan niet op projectbasis waarbij we vasthouden aan-  en bewaken van de grote lijnen.

Compliance

Wij voorzien in alle voorkomende compliance/risk  en privacy vraagstukken zowel beleidsmatig als implementatie; Dat kan zowel op tijdelijke als structurele basis.  Denk hierbij aan opzetten van de compliance organisatie, vergunningszaken, opstellen en implementeren van beleid en uitvoeren van audits.

Consultancy

Bij ons kunt u terecht voor deskundig en onafhankelijk advies op het gebied van privacy en compliance.

Yvonne
kusters

Bouwen betekent kansen zien en pakken, de organisatie maar ook jezelf verder ontwikkelen. En dat heb ik ruim 24 jaar gedaan in de financiële dienstverlening. Zo heb ik in de business gewerkt en in zowel de ondersteuning als lid van de directie mee beleid gemaakt. Door deze waardevolle combinatie aan ervaringen voel ik feilloos aan wat beleid voor impact heeft op de mens, de organisatie en de klant. Ik word blij van dingen voor elkaar te krijgen, iets op te zetten en doe dat graag samen met anderen.

Mijn expertise

l

Compliance management

Opstellen en implementeren van compliance beleid, compliance charter, compliance framework en compliance rapportages.

Privacy

Opstellen en implementatie van beleid en procedures, (verwerkers)overeenkomsten en fungeren als externe functionaris Gegevensbescherming.

Operations management

Coachen en aansturen van een team, businessline of multidisciplinair team.

Auditing

Uitvoeren van audits over de volledige breedte van uw bedrijf, een of meerdere business Lines of op de kwaliteit van adviesdossiers.

“All I want is compliance with my wishes, after reasonable discussion”

Winston Churchill

ONZE GARANTIES

Autonomie

Dat betekent het nemen van verantwoordelijkheid en hulp vragen waar nodig.  Kusters consultancy helpt haar klanten om haar dienstverlening efficiënter in te richten met een geïntegreerde beheersing van kwaliteit en compliance.

Passie

Met de werklust en daadkracht van een pitbull in de zorg voor de klant mét focus op de bedoeling. Werken met de bedoeling als uitgangspunt.

 

Continuïteit

Onze klant ondersteunen met een efficiëntere bedrijfsvoering door de focus te leggen op wat de klant belangrijk vindt in haar dienstverlening. Dat doen we risico gebaseerd rekening houdend met wat er op het gebied van wet- en regelgeving nodig is.

 

BLOG

Vergelijkingskaart vervangt het dienstverleningsdocument

Vergelijkingskaart vervangt het dienstverleningsdocument

Bij adviesvragen over complexe producten die onder het provisieverbod vallen (hypotheken, pensioenen e.d.) dient een dienstverleningsdocument verstrekt te worden. De klant dient dit vooraf, in de precontractuele fase, van de adviseur te ontvangen. Per 1 april wordt...

Kusters Consultancy